SÖDERMALM | BELLMANSGATAN 22
Ett större sällskap? Se menyförslag här!

Om du är allergisk eller överkänslig mot något födoämne
svarar vi gärna på alla dina frågor
If you suffer from any allergies or food intolerance,
don't hesitate to consult with our staff